Poradna

Skupiny řidičského oprávnění

Řidiči často tápou, jaký přives mohou se svojí kategorií řidičského oprávnění táhnout, zákon ale mluví jasně.

 Hmotnost vozidel v soupravě

 • Skupina řidičského oprávnění vždy závisí na nejvyšší povolené hmotnosti vozidla.
 • Okamžitá hmotnost vozidla nebo soupravy není pro skupinu řidičského oprávnění rozhodující.
 • Nejvyšší povolená hmotnost je vždy uvedena v Osvědčení o registraci vozidla.
 • O tom, zda dané vozidlo či soupravu můžete řídit s vaším řidičským oprávněním rozhoduje maximální povolená hmotnost tažného i přípojného vozidla uvedená v osvědčení o registraci každého vozidla.

Hmotnost jízdní soupravy

 • Nejvyšší povolená hmotnost soupravy (pro účely zařazení do skupiny řidičského průkazu) je součet nejvyšších povolených hmotností vozidel v soupravě
 • Na rozdíl od spojitelnosti vozidel do soupravy není pro to, zda danou soupravu můžete nebo nemůžete řídit rozhodující okamžitá hmotnost soupravy
 • Z pohledu řidičského průkazu není rozhodující, zda je tažné vozidlo nebo přívěs naložený nebo nenaložený. Vždy se posuzuje stav, jako by bylo tažné vozidlo zatíženo na maximum povolené v technickém průkazu tažného vozidla a přívěs byl zatížen na maximum povolené v technickém průkazu přívěsu.

Skupina B (standardního rozsahu)

Opravňuje k řízení motorového vozidla o nejvyšší povolené hmotnosti do 3500 kg pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče (s výjimkou vozidel  skupin AM, A1, A2, A a B1) za kterým smí být připojeno:

 • přípojné vozidlo s nejvyšší povolenou hmotností do 750 kg
 • přípojné vozidlo s nejvyšší povolenou hmotností nad 750 kg, pokud nejvyšší povolená hmotnost jízdní soupravy nepřevyšuje 3500 kg
 • S lehkým přívěsem o nejvyšší povolené hmotnosti do 750 kg může být nejvyšší povolená hmotnost soupravy až 4250 kg, bez nutnosti být držitelem rozšiřené skupiny B či skupiny BE
 • S těžším přívěsem nad 750 kg musí být nejvyšší povolená hmotnost soupravy 3500 kg (součet nejvyšších povolených hmotností motorového vozidla a přípojného vozidla)
 • Vždy rozhoduje nejvyšší povolená hmotnost uvedená v Osvědčení o registaci přívěsu, nikoliv aktualní hmotnost.
 • Souprava musí také splňovat požadavky na spojitelnost vozidel do soupravy

Skupina B v rozšiřeném rozsahu (B96)

Opravňuje k řízení motorového vozidla o nejvyšší povolené hmotnosti do 3500 kg pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče (s výjimkou vozidel  skupin AM, A1, A2, A a B1) za kterým smí být připojeno:

 • přípojné vozidlo s nejvyšší povolenou hmotností do 750 kg
 • přípojné vozidlo s nejvyšší povolenou hmotností nad 750 kg, pokud nejvyšší povolená hmotnost jízdní soupravy nepřevyšuje 4250 kg
 • S přívěsem o nejvyšší povolené hmotnosti do 750 kg i nad 750 kg je nejvyšší povolená hmotnost soupravy 4250 kg, bez nutnosti být držitelem skupiny BE
 • Vždy rozhoduje nejvyšší povolená hmotnost uvedená v Osvědčení o registaci přívěsu, nikoliv aktualní hmotnost.
 • Souprava musí také splňovat požadavky na spojitelnost vozidel do soupravy

Skupina B+E

Opravňuje k řízení motorového vozidla o nejvyšší povolené hmotnosti do 3500 kg pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče (s výjimkou vozidel  skupin AM, A1, A2, A a B1) za kterým smí být připojeno:

 • přípojné vozidlo s nejvyšší povolenou hmotností do 3500 kg
 • S přívěsem o nejvyšší povolené hmotnosti do 3500 kg je nejvyšší povolená hmotnost soupravy až 7000 kg, 
 • Vždy rozhoduje nejvyšší povolená hmotnost uvedená v Osvědčení o registaci přívěsu, nikoliv aktualní hmotnost.
 • Souprava musí také splňovat požadavky na spojitelnost vozidel do soupravy

Výše uvedené informace jsou čerpány ze  Zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích aktuální znění 1.7.2023 – 31.12.2023 (verze 56)

Autocentrum Tůma s.r.o.

Železnobrodská 88
468 41 Tanvald
Czech Republic

telefon

+420 722 641 787

+420 606 787 013

Email

info@wiola.cz

Otevírací doba provozovny

Po-Pá 8:00 - 17:00

web by 21coins.cz